•  
  •  

Geraadpleegde bronnen

Advanced Life Support Group. (2010). Pre-Hospital Obstetric Emergency Training. Willey-Blackwell. 

Ambulancezorg Nederland e.a.. (2016). Landelijke Protocol Ambulancezorg 8.1.

Ambulancezorg Nederland e.a.. (2008). Leerboek handelingsschema.

Databank Richtlijnen V&VN. mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen

ERC Guidelines. cprguidelines.eu

European Resuscitation Council. (2015). Guidelines for Resuscitation.

Fuchs, S. e.a.. (2014). Pediatric Education for Prehospital Professionals 3rd edition. Jones & Bartlet Learning.

Goudswaard, e.a.. (2014). Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk.

Het Oranje Kruis. (2016). Het Oranje Kruis boekje: de officiële handleiding voor EHBO. 27e druk.

International association for the study of pain. www.iasp-pain.org

Jongh, T. de. (2010). Fysische diagnostiek. Bohn Stafleu van Loghum.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. (2012). Hygiënerichtlijnen voor de ambulancediensten.