Omschrijving

het steriel afdekken van (zuigende) borstwond

Materialen

steriel en luchtdicht afdekmateriaal

fixatiemateriaal

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

leg steriel afdekmateriaal op wond

plak afdekmateriaal aan drie zijden vast

Afronding

-

Mogelijke complicaties

verstopping door bloed of ander lichaamsmateriaal

Achtergrondinformatie

-