Omschrijving

cardioverteren met device

Materialen

device met mogelijkheid tot cardioverteren

Werkwijze

Voorbereiding

(ontbloot bovenlichaam van patiënt)

plaats defibrillatorpads (en 4-leads elektrodenkabel) conform verrichting ‘hartritme bepalen’

(kies afleiding met grootste en positieve QRS complex)

stel device in op synchroon conform gebruiksaanwijzing

device opladen met gewenste hoeveelheid joules

zorg dat zuurstoftoedieningssysteem op veilige afstand van thorax patiënt is (ballon mag aangesloten blijven op airway device)

veiligheid: zorg dat niemand contact heeft met patiënt

Verrichting

shock toedienen conform gebruiksaanwijzing device

Afronding

-

Mogelijke complicaties

andere ritmestoornissen

brandwonden op plaats van defibrillatiepads

Achtergrondinformatie

(stel device in op synchroon na iedere cardioversie)

bij een aantal devices wordt synchrooninstelling automatisch actief aan de hand van R-toppen