Omschrijving

meten van de eindrespiratoire CO2

Materialen

bewakingsmonitor

CO2-sensor

(bacteriefilter)

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

koppel beademingsballon of beademingsapparaat af van airway device

(plaats bacteriefilter)

zet de CO2-sensor op device

sluit ballon of beademingsapparaat aan op andere kant van sensor

beoordeel betrouwbaarheid van waarde aan de hand van capnogram

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

EtCO2-gehalte wordt bepaald in kPa of mmHg

geen PEEP tijdens plaatsen van CO2-meter