Omschrijving

-

Materialen

defibrillator

defibrillatorpads

Werkwijze

Voorbereiding

(ontbloot bovenlichaam van patiënt)

plaats defibrillatorpads conform verrichting ‘hartritme bepalen’

defibrillator opladen met gewenste hoeveelheid joules

zorg dat zuurstoftoedieningssysteem op veilige afstand van thorax patiënt is (ballon mag aangesloten blijven op airway device)

veiligheid: zorg dat niemand contact heeft met patiënt

Verrichting

shock toedienen conform gebruiksaanwijzing defibrillator

Afronding

-

Mogelijke complicaties

andere ritmestoornissen

brandwonden op plaats van defibrillatorpads

Achtergrondinformatie

-