•  
  •  

Intraveneuze canule perifeer inbrengen

Omschrijving

verkrijgen van intraveneuze toegang voor toedienen van medicijnen en/of vocht

Materialen

intraveneuze canule van gewenste maat

stuwband

desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%

fixatiemateriaal

juiste maat injectiespuit

infusievloeistof

(scheermesje)

Werkwijze

Voorbereiding

bepaal insteekplaats

(verwijder overmatige beharing)

breng stuwband ruim boven insteekplaats aan

desinfecteer insteekplaats

Verrichting

neem canule in hand waarmee deze wordt ingebracht

verwijder beschermhoes canule

fixeer vene door huid strak te trekken

steek canule enkele mm in vene onder een hoek van 15 à 30˚, er komt bloed in controlekamer canule

schuif canule op terwijl opvoernaald wordt teruggetrokken

maak stuwband los

druk vene achter ingebrachte canule af

neem afsluitdop van opvoernaald

verwijder opvoernaald

(sluit einde canule af met afsluitdop)

Afronding

controleer juiste plaatsing canule

spuit canule door met infusievloeistof

doorspuiten dient makkelijk te gaan en er dient geen zwelling/pijnklachten te ontstaan

fixeer canule

Mogelijke complicaties

infectie

hematoomvorming

Achtergrondinformatie

indien vene wordt gepuncteerd met als doel infuus in te brengen, dan dient huid te worden gedesinfecteerd en minimaal 1 minuut aan lucht te drogen

plaats canule bij voorkeur niet in ledemaat met okselkliertoilet, shunt, verlamming, bestraald gebied en/of fracturen