Omschrijving

manueel vrijmaken en vrijhouden van ademweg

Materialen

-

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

plaats duimen of duimmuizen op zygomata

breng het hoofd in neutrale positie

plaats wijs- en middelvinger achter de hoeken van de mandibula

verplaats vervolgens de kaak in ventrale richting

Afronding

-

Mogelijke complicaties

disloceren door fractuur (mandibula, maxilla of schedeldelen)

kaakluxatie

Achtergrondinformatie

houd zoveel mogelijk de oren vrij zodat patiënt kan horen

kaak- en aangezichtsfracturen zijn een relatieve contra-indicatie