•  
  •  

Medicatie intraveneus toedienen

Omschrijving

intraveneuze toediening via directe toediening, infuussysteem of spuitenpomp

Materialen

DIRECTE TOEDIENING

injectiespuit met medicatie

injectiespuit met NaCl 0,9%

INFUUSSYSTEEM

infuuszak of -fles of -flacon; hierna genoemd infuuszak

infuussysteem

SPUITENPOMP

spuit met medicatie

connectorslang

Werkwijze

Voorbereiding

controleer voor toediening medicatie juiste positie en doorgankelijkheid intraveneuze toegangsweg in situ

(sluit toedieningsslang aan op infuuszak of spuit)

ontlucht toedieningsmaterialen

Verrichting

DIRECTE TOEDIENING

(open bijspuitpunt)

dien medicatie in gewenste snelheid toe

spuit canule door met NaCl 0,9%

(sluit bijspuitpunt)

INFUUSSYSTEEM

sluit infuussysteem aan

(medicatie toediening via bijspuitpunt: desinfecteer)

stel gewenste inloopsnelheid in

SPUITENPOMP

sluit connectorslang aan op perifere canule

stel gewenste inloopsnelheid in

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

-