•  
  •  

Oxygeneren via (nood)cricothyroïdotomie

Omschrijving

overnemen of ondersteunen ademhaling bij insufficiënte ademhaling met naaldcricothyroïdotomie

Materialen

zuurstofcilinder

zuurstofslang

connector met opening tussen slang en naald

Werkwijze

Voorbereiding

sluit zuurstof aan op slang

koppel connector aan naald en slang

Verrichting

draai zuurstofcilinder open op 15 liter/minuut

laat zuurstof afwisselend in- en uitstromen door opening van connector af te sluiten danwel te openen in de IE ratio: 1 tel afsluiten - inspiratie - en 4 tellen uit - expiratie -

controleer of thorax omhoog komt

Afronding

-

Mogelijke complicaties

dislocatie (nood)cricothyroïdotomie

barotrauma

Achtergrondinformatie

-