Omschrijving

bepalen van zuurstofsaturatie in het bloed

Materialen

saturatiemeter

sensor

(nagellakremover en gaasje)

Werkwijze

Voorbereiding

(nagellak verwijderen)

Verrichting

plaats sensor aan vinger van patiënt; bij voorkeur wijs-, middel-, of ringvinger

wacht circa 10 seconden tot constante waarde wordt weergegeven

beoordeel betrouwbaarheid van waarde aan de hand van het plethysmogram

(vergelijk links en rechts)

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

te veel omgevingslicht is van invloed op het meetresultaat, dek daarom de sensor af

bij volwassene: sensor op vinger, oor of teen

bij kind: sensor op vinger, hand, oor, teen of voet

bij natte pasgeborene: sensor aan rechterhand

aanwezig koolmonoxide wordt als met zuurstof verzadigd bloed gemeten