•  
  •  

Supraglottic airway device inbrengen

Omschrijving

vrijmaken van ademweg met een supraglottic airway device

Materialen

juiste maat supraglottische airway device

(juiste maat injectiespuit voor opblazen cuff; vaak gebruikt: 50 ml)

beademingsballon

CO2-meting

fixatiemateriaal

stethoscoop

gel

Werkwijze

Voorbereiding

(sluit injectiespuit stevig aan op opblaaspoort)

(druk cuff van larynxmasker samen tussen duim en wijsvinger terwijl lucht wordt weggezogen totdat vacuüm ontstaat)

(houd device tijdens het leeglaten zo vast dat tip van cuff licht naar voren gebogen is)

(controleer of cuff zich na leeglaten niet spontaan weer opblaast; gebruik device niet als cuff zich spontaan opblaast)

neem gel en breng deze aan op achterzijde van masker en device

Verrichting

BIJ PATIËNT ZONDER VERDENKING NEKLETSEL

breng hoofd van patiënt in lichte ‘sniffing position’

BIJ PATIËNT MET VERDENKING NEKLETSEL

zorg voor (manuele) fixatie van hoofd in neutrale positie

VERVOLG

open mond van patiënt

(verwijder kunstgebit)

druk punt van larynxmasker tegen harde gehemelte

schuif device licht diagonaal naar binnen, richt punt weg van middellijn, blijf druk op gehemelte uitoefenen

schuif device met een draaiende beweging verder naar binnen zodat kromming achter tong volgt; blijf tegen contouren van harde en zachte verhemelte aandrukken

wanneer distale deel bovenste slokdarmsfincter bereikt is, voel je weerstand

fixeer device volgens binnen de dienst afgesproken manier

(blaas cuff op conform instructie fabrikant)

(verwijder injectiespuit van cuff)

controleer juiste positie van device:

  • kijk of beide thoraxhelften symmetrisch omhoogkomen bij inflatie
  • ausculteer met stethoscoop
  • let op ademgeruis of borrelende geluiden in maagstreek

Afronding

-

Mogelijke complicaties

aspireren bij braken

breken van tanden

verergeren nekletsel door manipuleren met hoofd

bradycardie door stimulatie nervus vagus

verhoging van hersendruk

Achtergrondinformatie

controleer ligging van device, met name na manipulatie van device en/of van patiënt zoals bij overtillen of van trap aftillen