Omschrijving

-

Materialen

device met mogelijkheid tot transcutaan pacen

defibrillatorpads-/elektrodenkabel

plakelektroden/defibrillatorpads

Werkwijze

Voorbereiding

(ontbloot bovenlichaam van patiënt)

plaats 4-leads elektrodenkabel conform verrichting ‘hartritme bepalen’

plaats defibrillatorpads

ANTERO-LATERALE PLAATSING

diagonaal: sternaal - op voorzijde lichaam, rechts van sternum en distaal van clavicula -

andere defibrillatorpad: apicaal - links mid axilair, ongeveer ter hoogte van C6 -

ANTERO-POSTERIOR PLAATSING

voorzijde: links precordiaal

andere defibrillatorpad: achterzijde hart (rug), distaal van linker scapula

VERVOLG

stel ECG-grootte zodanig in dat waarnemingsmarkeringen op QRS-complexen van patiënt zichtbaar kunnen worden

Verrichting

VOLWASSENEN

zet knop aan om te gaan pacen

stel frequentie en intensiteit in:

  • frequentie: 70/minuut
  • amperage: 50 mA

verhoog iedere 3 slagen de amperage met 5 mA tot capture ontstaat

KINDEREN

zet knop aan om te gaan pacen

stel frequentie en intensiteit in:

  • frequentie: 10 slagen/minuut boven normale hartfrequentie passend bij leeftijd kind
  • amperage: 30 mA.

verhoog iedere 3 slagen de amperage met 5 mA tot capture ontstaat

Afronding

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

volwassenen: verhoog bij aanhoudende tekenen van instabiele circulatie - ondanks ingesteld pacemakerritme - stapsgewijs pacemakerfrequentie met 10 slagen/minuut tot maximaal 100 slagen/minuut