•  
  •  

Bradycardie kind

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Bij een instabiele patiënt met een bradycardie en een pacemaker moet malsensing of malpacing/noncapture overwogen worden. Door het plaatsen van een device-magneet gaat de pacemaker op een vaste frequentie pacen met hoge output waarmee meer kans op capture bestaat. Als dit niet het beoogde resultaat heeft moet men de bradycardie conform het specifieke protocol bestrijden. Atropinesulfaat zal in deze situatie waarschijnlijk geen effect hebben. 


Hoewel een magneet bij kinderen de pacemaker vaak op een lagere frequentie zet dan gewenst, zorgt de toename van stroomsterkte mogelijk voor capture. Om die reden kan ook bij kinderen een magneet geplaatst worden. 

Expert opinion

-

Bronnen

 

 

V&A

Waarom staat in het protocol 'Ruggemergletsel / neurogene-, distributieve shock' bij bradycardie bij kinderen bij de atropinegift 1 gift van 0,02 mg/kg benoemd, terwijl in het protocol 'Bradycardie kind' de atropinegift herhaald mag worden? 

Bij een bradycardie bij 'Ruggemergletsel / neurogene-, distributieve shock' is het de opzet om de hartfrequentie te verhogen en daarmee de compensatie te bewerkstelligen. De verwachting is dat atropine dan na één keer toedienen effectief is. Bij een bradycardie met een andere oorzaak, welke onder "Bradycardie kind" het geval is, kan het zo zijn dat de oorzaak van blijft voortbestaan na toediening van atropinesulfaat; een tweede gift atropinesulfaat is daar dan noodzakelijk.

versie 27 juli 2023

Verdieping

-