Omschrijving

buikonderzoek als onderdeel van top-teenonderzoek

Materialen

stethoscoop

Werkwijze

Voorbereiding

(verwijder kleding)

Verrichting

INSPECTIE:

huid: aspect, kleur, turgor

beoordeel bloeding, verwonding, zwelling, uitgezette flanken, verstreken navel, verkleuring, littekens, corpora aliena

AUSCULTATIE:

leg stethoscoop in gebied rond navel

darmgeruis afwezig: minimaal 4 minuten luisteren

PALPATIE:

beoordeel pijn/loslaatpijn, défense, abnormale weerstand, pulserende zwelling

leg vingertoppen van een hand met volaire zijde op te palperen plek

oefen met de vingertoppen druk uit in alle vier de kwadranten van de buik

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

-