Omschrijving

verkrijgen van informatie over de kwaliteit van de ademhaling

Materialen

klok met seconde-aanduiding of stopwatch

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

observeer vermogen tot uitspreken van zinnen of een paar woorden

observeer thoraxbewegingen op frequentie, regelmaat, diepte, gebruik van hulpademhalingsspieren, intrekkingen, bijgeluiden, symmetrie, (neusvleugelen)

observeer houding

tel frequentie gedurende een halve minuut en vermenigvuldig dit met twee

indien bovenstaande observaties niet uitvoerbaar: handen links rechts op de thorax plaatsen en/of houd oor boven de mond en luister/voel of er luchtstroom is

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

licht patiënt bij voorkeur niet in: leidt tot aandacht voor ademhaling en geforceerdheid

luchtverplaatsing kan ook bepaald worden door met stethoscoop ter hoogte van trachea te luisteren