Omschrijving

-

Materialen

-

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

oefen druk uit in lengte-as van bot

bepaal of deze druk pijnlijk is

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

-