•  
  •  

Beademing met masker en ballon

Omschrijving

met masker en ballon overnemen of ondersteunen van insufficiënte ademhaling

Materialen

juiste maat masker

juiste maat beademingsballon

zuurstofcilinder

(on-demand) verbindingsslang

(bacteriefilter)

(oropharyngeale airway device)

(PEEP ventiel)

(opvulmateriaal voor positionering)

Werkwijze

Voorbereiding

koppel achtereenvolgens masker, (bacteriefilter), (PEEP ventiel) en ballon

sluit zuurstof aan op ballon via verbindingsslang

positioneer patient:(volwassene sniffing position; baby/klein kind opvulmateriaal onder schouders)

(stel PEEP ventiel in op 5-8 cm H2O)

Verrichting

CE-GREEP

neem plaats achter hoofd van patiënt

plaats smalle deel van masker over neus en brede deel op kin

plaats duim en wijsvinger op masker

plaats overige drie vingers onder onderkaak

hef onderkaak iets op terwijl het masker stevig en gelijkmatig op het gezicht wordt gedrukt

knijp in ballon met vrije hand

controleer of thorax omhoog komt

TWEE PERSONEN-METHODE

neem plaats achter hoofd van patiënt

plaats smalle deel van masker over neus en brede deel op kin

plaats wijs- en middelvinger achter hoeken van onderkaak

verplaats vervolgens kaak in ventrale richting (jaw thrust)

plaats duimen of duimmuizen op masker

zorg dat masker zo stevig en gelijkmatig mogelijk op gezicht wordt gedrukt

2e persoon knijpt in ballon

controleer of thorax omhoogkomt

Afronding

-

Mogelijke complicaties

maagdilatatie door lucht in maag

bij wervelletsel: manipulatie CWK

(oropharyngeale airway device inbrengen)

Achtergrondinformatie

bij onvoldoende resultaat: controleer positie/vulling masker; plaats hoofd omhoog of achterover; inspecteer op corpus alienum; controleer zuurstofdruk