•  
  •  

Corpus alienum verwijderen met buikstoten

Omschrijving

vrijmaken van ademweg door verwijderen van corpus alienum door middel van buikstoten

Materialen

-

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

STAANDE PATIËNT

ga achter patiënt staan, en sla armen om bovenste deel van buik

laat patiënt voorover leunen

maak een vuist en plaats deze op bovenste deel van buik

pak vuist met andere hand en trek met een snelle beweging naar je toe én naar boven

OP DE RUG LIGGENDE PATIËNT

ga over de benen van patiënt zitten, of kniel aan een zijde van het lichaam

plaats onderkant - hiel - van hand op bovenste deel van buik

plaats andere hand erover heen

duw met gestrekte armen met een korte en krachtige beweging naar beneden en in de richting van het hoofd

Afronding

bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

kneuzingen of fracturen, schade aan de buikorganen

Achtergrondinformatie

-