•  
  •  

Corpus alienum verwijderen met Magilltang

Omschrijving

vrijmaken van ademweg door verwijderen van corpus alienum met Magilltang

Materialen

laryngoscoop

Magilltang

uitzuigapparatuur

Werkwijze

Voorbereiding

leg patiënt indien mogelijk op rug

Verrichting

open de mond van patiënt met duim en vinger van rechterhand

neem laryngoscoop in linkerhand en Magilltang in rechterhand

breng punt van het blad in de mond, via rechtermondhoek, tot halverwege mondholte

zorg dat de tong onder en links van het blad blijft

kijk of corpora aliena te zien zijn, zo nee, ga dan pas voorzichtig verder en dieper de mond-/keelholte in onder voortdurend kijken

is het corpus alienum in zicht, neem het dan met de Magilltang zo stevig mogelijk beet

verwijder het corpus alienum uit de luchtweg

Afronding

bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

beschadiging van mond-/keelholte en hogere luchtwegen door manipulatie

opwekken van braken met gevaar voor aspiratie

Achtergrondinformatie

soms krijg je beter zicht als een 2e persoon met een krachtige lamp van buiten op de hals schijnt

lukt het niet grip te krijgen, dan kan een 2e helper abdominale stoten of thoraxcompressies toedienen zodat het corpus alienum beter te pakken is