•  
  •  

Geïntubeerde patiënt beademen

Omschrijving

overnemen of ondersteunen van ademhaling geïntubeerde patiënt bij insufficiënte ademhaling

Materialen

juiste maat beademingsballon/beademingsdevice

zuurstofcilinder

(on-demand)verbindingsslang

(bacteriefilter)

(swivelconnector)

CO2-sensor

(oropharyngeale airway device)

(PEEP ventiel)

Werkwijze

Voorbereiding

koppel achtereenvolgens tube, CO2-sensor, (swivelconnector), (bacteriefilter), (PEEP ventiel) en ballon/beademingsdevice

sluit zuurstof aan op ballon/beademingsdevice

(stel PEEP ventiel in op 5 à 8 cm H2O)

Verrichting

BEADEMINGSBALLON

knijp in ballon met vrije hand

BEADEMINGSDEVICE

stel afhankelijk van type device frequentie, teugvolume en druk in

VERVOLG

controleer of thorax omhoog komt

beoordeel capnogram en EtCO2

Afronding

-

Mogelijke complicaties

dislocatie tube

barotrauma

Achtergrondinformatie

(oropharyngeale airway device inbrengen ter voorkoming dicht bijten tube)

pas beademing aan aan eigen ademhalingspatroon patiënt

deze wijze van beademen kan ook toegepast worden bij gelaryngectomeerde patiënt en patiënt na percutane cricothyroidotomie

(plaatsing CO2-sensor na bacteriefilter in verband met contaminatie)