•  
  •  

Glasgow Coma Scale bepalen

Omschrijving

mate van bewustzijn bepalen door middel van Glasgow Coma Scale (GCS)

Materialen

(pen of soortgelijk voorwerp)

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

neem EMV score af volgens GCS tabel:

pijnprikkel toedienen met pen of soortgelijk voorwerp

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

observeer eerst spontaan gedrag, indien geen reactie patiënt een verbale opdracht geven, indien deze niet wordt uitgevoerd een pijnprikkel geven

houd bij plaatsbepaling pijnprikkel rekening met aanwezig letsel/aandoening

indien eerste pijnprikkel geen maximale score geeft, pijnprikkel in andere arm/hand herhalen

GCS bestaat uit de beste scores van de onderdelen