•  
  •  

Infuussysteem klaarmaken en aansluiten

Omschrijving

-

Materialen

toedieningssysteem met druppelkamer en druppelregelaar

infuuszak/-fles/-flacon - hierna genoemd infuuszak

(driewegkraan)

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

open bovenste klem en sluit onderste druppelregelaar

(sluit beluchter van spike)

verwijder beschermdop van spike

steek spike met draaiende beweging in infuuszak

(bij gebruik infuusfles/-flacon: open beluchter)

METHODE 1

houd druppelkamer ondersteboven, zorg dat deze onder vloeistofniveau van infuuszak is

open druppelregelaar tot druppelkamer half gevuld is

laat druppelkamer weer verticaal hangen onder infuuszak

METHODE 2

knijp in druppelkamer tot deze half gevuld is

VERVOLG

open druppelregelaar tot systeem volledig met vloeistof gevuld is

sluit druppelregelaar

zorg dat infuussysteem geen luchtbellen bevat

Afronding

sluit infuussysteem aan op i.v.-/i.o.-toegang

stel gewenste druppelsnelheid in

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

indien geen beluchter, plaats naald in infuusfles/-flacon bij aanprikpunt

bij verwisselen infuuszak eerst infuussysteem dicht zetten