•  
  •  

Injectiespuit klaarmaken

Omschrijving

-

Materialen

juiste maat injectiespuit

opzuignaald

gaasje (met desinfectans)

medicatie

naaldencontainer

(connectorslang)

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

zet opzuignaald op injectiespuit

AANPRIKFLACON

verwijder beschermdop van flacon

desinfecteer rubberen dop

trek medicatie op

verwijder opzuignaald

BREEKAMPUL

tik hals en kop van ampul leeg

breek ampul open

trek medicatie op

verwijder opzuignaald

PLASTIC FLACON

draai bovenzijde van flacon af

trek medicatie op

verwijder opzuignaald

Afronding

laat medicatie checken

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

voor veiligheid gebruik gaasje of ampullenbreker bij breken ampul