Omschrijving

-

Materialen

juiste maagsonde

maagsondespuit

stethoscoop

tape

Werkwijze

Voorbereiding

bepaal lengte in te brengen deel van sonde door het meten van de afstand van mond via oorlel tot maagkuiltje

Verrichting

NASAAL

schuif sonde via neusbodem richting keelholte

schuif sonde op tot vooraf bepaalde lengte

ORAAL

breng sonde via zijkant van mond in richting keelholte

schuif sonde op tot vooraf bepaalde lengte

VERVOLG

controleer juiste ligging van maagsonde:

  • plaats met lucht gevulde injectiespuit op maagsonde
  • zet stethoscoop op maagkuiltje
  • blaas lucht in maagsonde
  • controleer of er geluid hoorbaar is in maag

Afronding

fixeer maagsonde met tape

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

(controleer ligging na manipulatie)

herplaats maagsonde indien na inblazen lucht geen geluid hoorbaar is in maag

trek maagsonde iets terug als deze omkrult

naast inblazen van lucht kan door aspiratie van maagsap gecontroleerd worden of sonde in maag zit

onderbreek verrichting bij sterke hoestprikkel en/of cyanose