•  
  •  

Medicatie intramusculair toedienen

Omschrijving

-

Materialen

injectiespuit met medicatie

intramusculaire naald

desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%

(gaasje)

Werkwijze

Voorbereiding

bepaal en desinfecteer insteekplaats

Verrichting

span huid insteekplaats

steek naald in één beweging loodrecht in spier

laat huid los

fixeer injectiespuit

trek zuiger iets terug om na te gaan of er geen bloedvat is aangeprikt

spuit medicatie langzaam en regelmatig in

trek naald terug

Afronding

(druk gaasje op insteekplaats)

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

-