Omschrijving

bepalen van pijnscore van patiënt aan de hand van de Numeric Rating Scale (NRS)

Materialen

-

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

laat patiënt een cijfer van 0 tot 10 geven voor de pijn die hij ervaart:

  • cijfer 0 betekent geen pijn
  • cijfer 10 betekent de ergste pijn die patiënt zich kan voorstellen

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

eerdere pijnbeleving kan een referentiekader zijn voor patiënt

pijnscore dient gegeven te worden voor plaats waar pijn als ergste wordt ervaren

pijnscore is altijd een momentopname

kinderen: er kan gebruik worden gemaakt van Faces Pain Scale (FPS)