Omschrijving

beoordelen van aanwezigheid, frequentie, regelmaat en kracht van pulsaties

Materialen

device met seconde-aanduiding

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

bepaal locatie:

  • arterie radialis: plaats vingers aan duimzijde van de pols;
  • arterie carotis: zoek het strottenhoofd; schuif met de vingers van het strottenhoofd naar lateraal tot pulsaties voelbaar zijn;
  • arterie femoralis: plaats vingers in het midden van de liesstreek

KINDEREN

arterie brachialis: abduceer en exoroteer arm licht; plaats beide vingers aan ulnaire zijde van bovenarm

BABY

linkertepel: plaats vingers ter hoogte van linkertepel in intercostaalruimte

VERVOLG

tel gedurende 15 seconden de hartfrequentie en vermenigvuldig dit met 4

beoordeel aanwezigheid, frequentie, regelmaat en kracht van pulsaties

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

(in geval van letsel: gebruik de distaal gelegen arterie)

bij trage of irregulaire frequenties wordt bij voorkeur langer de tijd genomen om de pulsaties te beoordelen