•  
  •  

Repositioneren fracturen en/of luxaties

Omschrijving

repositioneren of alignment: het getroffen lichaamsdeel - fractuur of luxatie - in lijn brengen

Materialen

(spalkmateriaal)

Werkwijze

Voorbereiding

controleer circulatie, motoriek en sensibiliteit distaal van fractuur/luxatie

Verrichting

laat proximaal van gewricht het aangedane ledemaat vasthouden

pak getroffen ledemaat distaal van de fractuur/luxatie vast

oefen tractie uit in lengterichting terwijl proximaal wordt gefixeerd

breng distaal deel van ledemaat zoveel mogelijk in anatomische lijn

continueer tractie tot spalk is aangebracht

REPOSITIONEREN ENKEL

laat aangedane been vasthouden

ga vóór patiënt zitten aan buitenzijde van aangedane been

pak met één hand achterzijde/hiel van voet bij achillespees stevig vast

pak met andere hand voorzijde van voet ter hoogte van middenvoetsbeentjes vast

geef tractie aan voet, vooral aan hielkant

breng voet onder tractie in lijn met as van onderbeen

verminder tractie voorzichtig tot voet juiste stand heeft en breng spalk aan

REPOSITIONEREN MAXILLA

pak voortanden indien mogelijk goed vast, anders voorzijde maxilla

trek voortanden naar voren totdat ademweg vrij is

REPOSITIE MANDIBULA

jaw thrust of chin lift

Afronding

controleer circulatie, motoriek en sensibiliteit distaal van fractuur/luxatie

Mogelijke complicaties

beschadigen van omliggend weefsel: bloedvaten, zenuwen, spieren, pezen, huid

fracturen gecompliceerd maken

provoceren spierspasme

verergeren pijn

Achtergrondinformatie

-