•  
  •  

Reponeren van luxaties

Omschrijving

het op de plaats terugbrengen van het gewricht

Materialen

(spalkmateriaal)

Werkwijze

Voorbereiding

(controleer circulatie, motoriek en sensibiliteit distaal van luxatie)

Verrichting

PATELLA

ga vóór patiënt zitten aan buitenzijde

pak met één hand kuit van aangedane been

pak met andere hand de patella

strek voorzichtig het been

geef lichte druk of begeleid patella richting anatomische positie

DIGITI

fixeer proximaal van luxatie

pak met andere hand distaal van geluxeerde digitus

oefen tractie uit in lengterichting terwijl proximaal het gewricht op zijn plaats wordt gehouden

breng getroffen ledemaat zoveel mogelijk in anatomische lijn

Afronding

(controleer circulatie, motoriek en sensibiliteit distaal van luxatie)

fixeren (met spalk)

Mogelijke complicaties

verergering van letsel

beschadiging van omliggend weefsel

Achtergrondinformatie

-