•  
  •  

NIET ACTUEEL - WORDT HERZIEN Spanningspneumothorax draineren/thoracocentese

Omschrijving

draineren van spanningspneumothorax

Materialen

naald 8 cm lang en 12 G diameter

fixatiemateriaal

Werkwijze

Voorbereiding

bepaal zijde en insteekplaats:

  • 2e of 3e intercostaalruimte, midclaviculair, of
  • 5e of 6e intercostaalruimte, voorste axillairlijn

(verwijder beide dopje(s))

Verrichting

prik thoraxwand aan langs bovenzijde rib tot er lucht ontsnapt

voer catheter verder op, en verwijder tegelijkertijd de naald

Afronding

fixeer catheter

Mogelijke complicaties

beschadiging van zenuwen en/of bloedvaten

Achtergrondinformatie

eenmaal ingebrachte naald nooit verwijderen

aanvullend ter plaatsbepaling de ‘Hoek van Lodewijk’: dit is de overgang van manubrium en corpus van sternum. Hiernaast bevindt zich de 2e intercostaalruimte