•  
  •  

NIET ACTUEEL - WORDT HERZIEN - Endotracheaal intuberen

Omschrijving

vrijhouden van ademweg door middel van endotracheale tube

Materialen

juiste maat endotracheale tube

juiste maat injectiespuit voor opblazen cuff

laryngoscoop met blad in juiste maat

beademingsballon

CO2-meting

fixatiemateriaal

stethoscoop

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

PATIËNT ZONDER VERDENKING NEKLETSEL

breng hoofd van patiënt in ‘sniffing position’

PATIËNT MET VERDENKING NEkLETSEL

zorg voor (manuele) fxatie van hoofd

VERVOLG

(verwijder kunstgebit)

open met rechterhand de mond van patiënt

neem laryngoscoop in de linkerhand

breng punt van laryngoscoopblad in de mond, via de rechtermondhoek, tot halverwege mondholte. Zorg dat de tong onder en links van het blad blijft

breng laryngoscoopblad naar midden van mondholte. Zorg dat tong naar links wordt geduwd

hef het handvat van de laryngoscoop omhoog zodat de epiglottis zichtbaar is

het heffen dient voorzichtig te gebeuren, onder een hoek van circa 45˚, zonder te kantelen of de tanden te raken of deze als hefpunt te gebruiken

leg het eind van het blad in de vallecula

hef nog verder: de epiglottis wordt nu omhoog getild en de stembanden met daartussen de stemspleet worden zichtbaar

(laat eventueel BURP toepassen om stembanden à vue te krijgen)

breng met rechterhand de tube in. Volg het uiteinde zoveel mogelijk, als de cuff voorbij stembanden ligt niet verder opschuiven

blaas cuff op zodat er geen lucht langs de tube lekt

verwijder de injectiespuit van cuff

sluit de beademingsballon aan op de tube met daartussen de CO2-meter

Afronding

kijk of beide thoraxhelften symmetrisch omhoogkomen bij inflatie

ausculteer met de stethoscoop

beoordeel capnogram

fixeer de tube

Mogelijke complicaties

bradycardie door stimulatie nervus vagus

verhoging van hersendruk

Achtergrondinformatie

controleer ligging van tube, met name na manipulatie van tube en/of patiënt zoals bij overtillen of van trap aftillen

tube voor een kind heeft meestal geen cuff

voor baby/pasgeborene kan een Miller-blad worden gebruikt