Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Expert opinion

Zuurstoftoediening op geleide van saturatie is de standaard bij niet-levensbedreigende aandoeningen De streefsaturatie bij volwassenen en kinderen bij toediening van zuurstof is gelijk gehouden omdat de optimale percentages nog niet onomstotelijk vastgesteld zijn.

Bronnen

  • De Jong, J., Bouma, M., & Hooymans, C. (2021, juli). NHG-richtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Opgehaald van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst
  • Derek K Chu, M., Lisa H-Y Kim, M., Paul J Young, M., Nima Zamiri, M., Saleh A Almenawer, M., Prof Roman Jaeschke, M., ... Waleed Alhazzani, M. (2018, 04 28). (Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18) 30479-3
  • Perkins, G.D, Graesner, J.T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Jasmeet Soarf , Lott C., ... , Nolan, J.P., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. Opgehaald van European Resuscitation Council Guidelines: Opgehaald van https://www.erc.edu/assets/documents/RESUS-8995-Exec-Summary_copy.pdf

 

  • Advanced Trauma Life Support (ATLS): the ninth edition.(2013) Lippincott Williams & Wilkins, Inc.Subcommittee, T. A., Trauma, A. C., & group, I. A. 

V&A

  • Advanced Trauma Life Support (ATLS): the ninth edition, 2013
  • Chu, D. K., Kim, L. H. Y., Young, P. J., Zamiri, N., Almenawer, S. A., Jaeschke, R., Szczeklik, W., Schünemann, H. J., Neary, J. D. & Alhazzani, W. (2018). Mortality and morbidity in acutely ill adults treated with liberal versus conservative oxygen therapy (IOTA): a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 391(10131), 1693–1705. https://doi.org/10.1016/s0140-Guidelines for Resuscitation. European Resuscitation Council (ERC), 20216736(18)30479-3
  • Guidelines for Resuscitation. European Resuscitation Council (ERC), 2021
  • NHG Richtlijn.Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. 2020 (laatste aanpassing juli 2021)

Verdieping

-