•  
  •  

Acuut Coronair Syndroom

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Expert opinion

In de afgelopen jaren is er toenemende aandacht voor risicostratificatie. Een in Nederland ontwikkeld en gevalideerd risicoscore is de (pre-)HEART score. De (pre-) HEART score blijkt een eenvoudig en betrouwbaar hulpmiddel te zijn die te gebruiken is bij alle patiënten met pijn op de borst. Doordat de (pre-)HEART score nog niet volledig toepasbaar en gevalideerd is in de ambulancezorg, heeft de protocollencommissie de score nog niet opgenomen in dit LPA.

Bronnen

  • Auwerda, A., Bouma, M., Bruins Slot, M., Cohen, M., Damman, P., de Roy van Zuijdewijn, F., ...  Woudstra, P. (2022, 03 11). NHG-Richtlijnen: Acuut coronair syndroom. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-coronair-syndroom#volledige-tekst
  • Collet, J.-P., Thiele, H., Barbato, E., Barthélémy, O., Bauersachs, J., Bhatt, D. L., ...  Lambr. (2020, 08 29). 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. april 2021, Volume 41-Issue 14, 1289-1367. European Heart Journal. doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575
  • National Institute for Health and Care Excellence, N. (2020, 11 18). Acute coronary syndromes. NICE. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.nice.org.uk/guidance/ng185/resources/acute-coronary-syndromespdf-66142023361477
  • Poldervaart, J., Langedijk, M., Backus, B., Dekker, I., Six, A., Doevendans, P., ... Reitsma, J. (2016, 10 30). Comparison of the GRACE, HEART and TIMI score to predict major Adverse cardiac events in chest pain patients at the emergency department. 2017, Volume 227, 656-661. International Journal of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.10.080
  • Sagel, D., Vlaar, P., van Roosmalen, R., Waardenburg, I., Nieuwland, W., Lettinga, R., ... van der Harst, P. (2021, 11). Prehospital risk stratification in patients with chest pain. November 2021, Volume 38, 814-819. Emergency Medicine Journal. https://doi.org/10.1136/emermed-2020-210212
  • Tavenier, A., Hermanides, R., Ottervanger, J., Tolsma, R., van Beurden, A., Slingerland, R., ... 't Hof, A. (2020, 10 29). Impact of opioids on P2Y12 receptor inhibition in patients with ST-elevationmyocardial infarction who are pre-treated with crushed ticagrelor: Opioids and crushed Ticagrelor In Myocardial infarction Evaluation (ON-TIME 3) trial. januari 2022, Volume 8-Issue 1, 4-12. European Heart Journal. https://academic.oup.com/ehjcvp/article/8/1/4/5878959
  • Tolsma, R., van Dongen, D., Fokkert, M., Ottervanger, J., van der Sluis, A., Slingerland, R., & van 't Hof, A. (2017, 08 29). The pre-hospital HEART score is a strong predictor of MACE in patients with suspected non-STEMI. Volume 38-Issue 1. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx501.48
  • Tolsma, R., Fokkert, M., Van Dongen, D., Badings, E., Van der Sluis, A., Slingerland, R., . . . Van 't Hof, A. (2020, 06 18). Referral decisions based on a pre-hospital HEART score in suspected non-ST-elevation acute coronary syndrome: final results of the famous triage 3 study. European Heart Journal. Acute Cardiovasculair Care, Volume 11, Issue 2, February 2022, 160-169, https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuab109

V&A

-

Verdieping

-