•  
  •  

Allergie / anafylaxie - distributieve shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Expert opinion

De protocollencommissie heeft geen bewijs gevonden dat binnen de ambulancezorg het positieve effect van het geven van een corticosteroïd bij anafylaxie aantoont. Om die reden is de toediening daarvan in het LPA niet opgenomen. Ook het vernevelen van adrenaline is niet evidence based en derhalve niet benoemd. 

Clemastine wordt toegediend voor de symptomatische verlichting van de jeukklachten. Er is geen direct bewijs dat het geven van clemastine in de acute fase zinvol is bij de behandeling van een levensbedreigende anafylaxie; toch is clemastine in het protocol opgenomen, om genoemde klachten te bestrijden.

Bronnen

  • De Jong, J., Bouma, M., & Hooymans, C. (2021, 07 08). NHG-behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Opgehaald van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst
  • Loots, F., Prins, A., Koekkoek, K., Hopstaken, R., & Giesen, P. (2019, 08 03). Sepsis herkennen bij een volwassene. 2017, Editie 8, 400-403. Huisarts & Wetenschap. Opgehaald van https://www.henw.org/system/files/download/HW60-400.pdf
  • FMS-Richtlijn Anafylaxie bij kinderen (2021). Opgehaald op 2 maart 2023 van https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/anafylaxie_bij_kinderen/startpagina_-_anafylaxie_bij_kinderen.html
  • Snijders, R., & SMit, V. (2015). Compendium Geneeskunde deel 2. Synopsis BV.
  • Van Zanten, d., Sankatsing, d., De Regt, d., Derde, d., Klijn, d., Schellaars, d., . . . Snieders, d. (2019, 12). Richtlijn-Sepsis fase 1. Nederlandse Internisten Vereniging. Opgehaald van https://www.nvmm.nl/media/3614/200116-bijlage-24b-richtlijn-sepsis-fase-1.pdf
  • Williams, B., Bell, D., Blackwell, N., Binks, R., Cuthbertson, L., Durham, L., . . . Scollin, T. (2017, 12 19). National Early Warning Score (NEWS) 2 Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. The Royal College of Physicians. Opgehaald van https://lof.se/filer/NEWS2-final-report.pdf

V&A

Clemastine is niet meer voorgeschreven bij kinderen. Waarom is dit zo?

Het gebruik van Clemastine oraal, i.v. of i.m. bij behandeling van anafylaxie bij kinderen wordt in huidige inzichten ontraden vanwege de bijwerkingen zoals sufheid en hypotensie. Er zijn betere anti-histamina, maar deze zijn in Nederland nog niet geregistreerd. 

Bron: FMS Richtlijn anafylaxie bij kinderen (2022)  - Zie pagina 13.

versie 1 augustus 2023

Verdieping

-