•  
  •  

Agitatie / onrust

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Onrust bij kinderen wijst vaak op een onderliggende somatische aandoening, die om behandeling vraagt. Midazolam toediening kan dan gevaarlijk zijn doordat het klinisch beeld vertroebelt en het kind mogelijk geremd wordt in zijn poging zijn vitale functies te handhaven.

Expert opinion

-

Bronnen

 

 

 

V&A

-

Verdieping