•  
  •  

Brief Resolved Unexplained Event (BRUE)

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Voorheen werden onder ALTE (Apparent Life Threatening Event) kinderen beschouwd die een ogenschijnlijk bedreigend incident hadden meegemaakt. Onder ALTE vallen veel meer kinderen dan onder BRUE. Bij ALTE werden ook kinderen meegenomen die tussen 1 en 2 jaar oud waren, kinderen die nog symptomen hadden bij presentatie en kinderen waarvan na anamnese en lichamelijk onderzoek een (waarschijnlijkheids)diagnose te stellen was.

Expert opinion

-

Bronnen

Semmekrot, D., Kelder, D., Engelberts, D., Cohen, D., Schmidt-Cnossen, D., & Harmsen, D. (2021, 03 10). Richtlijn Brief Resolved Unexplained Event (BRUE). Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.nvk.nl/themas/kwaliteit/richtlijnen

V&A

-

Verdieping

-