Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De SBAR- of (I)ISBAR(R)-methode is een gemakkelijk te onthouden en concrete methode om structuur in elke vorm van communicatie te brengen. Vooral bij kritische situaties, waarbij onmiddellijke aandacht en actie noodzakelijk is, biedt de structuur een handvat voor eenduidige communicatie. Het resultaat van de communicatieverbetering is een betere teamsamenwerking en een verbetering van de patiëntveiligheid.
De (I)SBAR(R)-methode heeft SBAR als basis, deze is ontworpen om ‘adverse events’ (vermijdbare fouten) te verminderen, en patiëntveiligheid en efficiëntie te verbeteren. De structuur maakt de communicatie voorspelbaar en georganiseerd, wat erg bruikbaar is in spoedeisende situaties. Tevens kan het gebruik van de SBAR verschillen in interdisciplinaire communicatie helpen te overbruggen. In verschillende specialismen werkt men met een verbijzondering van de SBAR, zoals in de cardiologie (reanimatie), neurologie en verloskunde. 

Expert opinion

-

Bronnen

  • Baggen, V., van Exter, P., & van der Steeg, G. (2013, 03). Gestructureerde overdrachtsmethoden voor ambulancezorgverleners. Vakblad V&VN Ambulancezorg. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.metscenter.nl/wp-content/uploads/2015/01/Vakblad-Ambulance-0313-SBAR.pdf
  • Bost, N., Crilly, J., Wallis, M., Patterson, E., & Charboyer, W. (2010, 02 06). Clinical handover of patients arriving by ambulance to the emergency department - a literature review. October 2010, Volume 18 - Issue 4, 210-220. International Emergency Nursing. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2009.11.006
  • Cheung, D., Kelly, J., Beach, C., Berkeley, R., Bitterman, R., Broida, R., . . . American College of Emergency Physicians. (2009, 10 05). Improving Handoffs in the Emergency Department. American College of Emergency Physicians, February 01, 2010, Volume 55 - Issue 2, 171-180. Annals of Emergency Medicine. doi:10.1016/j.annemergmed.2009.07.016
  • Compton, J., Copeland, K., Flanders, S., Cassity, C., Spetman, M., Xiao, Y., & Kennerly, D. (2012, 06). Implementing SBAR across a large multihospital health system. 2012, June, Volume 38 - Issue 6, 261-268. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. doi:10.1016/s1553-7250(12)38033-1
  • Genootschap, N. H. (2021, 10). ABCDE. Opgehaald van https://onderwerpen.nhg.org/spoedzorg/abcde/
  • Iedema, R., Ball, C., Daly, B., Young, J., Green, T., Middleton, P., . . . Comerford, D. (2012, 05 23). Design and trial of a new ambulance-to-emergency department handover protocol: ‘IMIST-AMBO’. Volume 21-Issue8, 627-633. BMJ Quality & Safety. doi:10.1136/bmjqs-2011-000766
  • Ilan, R., LeBaron, C., Christianson, M., Heyland, D., Day, A., & Cohen, M. (2012, 01 10). Handover patterns: an observational study of critical care physicians. (Article number 11), Volume 12 - Issue 1. BMC Health Services Research. doi:10.1186/1472-6963-12-11
  • Overdracht van de reanimatiepatiënt: van prehospitaal naar ziekenhuis. (2021, 11). Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Opgehaald van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2021/09/Overdracht_van_reanimatiepatient_van-prehospitaal_naar_ziekenhuis_20210908_def.pdf
  • Parikh, P., Pechman, D., Gutierrez, K., Duque, M., Garcia, G., Schulman, C., . . . Habib, F. (2013, 02 01). The effect of structured handover on the efficiency of information transfer during trauma sign-out. 2013, February 1, Volume 179 - Issue 2, 345. Journal of Surgical research. doi:https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.10.876
  • VMSzorg. (2009, 02 03). Communicatie tussen hulpverleners volgens het SBAR-proces. VMSzorg. Opgeroepen op 11 18, 2021, van https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/tool_SBAR_tool.pdf

V&A

-

Verdieping

-