Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De ictale fase van de meeste aanvallen van epilepsie duurt korter dan 5 minuten. Wanneer de aanval langer duurt dan 5 minuten, schiet het natuurlijke beperkende mechanisme tekort en stijgt de kans op het voortduren van de aanval. 

Couperen van een aanval wordt moeilijker naarmate de aanval langer duurt. Bij kinderen en volwassenen is aangetoond dat couperen bij een aanvalsduur van maximaal 5 minuten tot een betere uitkomst leidt. Men pleit er dan ook wel voor om bij een aanvalsduur van langer dan 5 - 10 minuten te spreken van een dreigende status epilepticus, die direct behandeling behoeft. 

Bij een langer durende status kunnen de trekkingen verdwijnen en kan een convulsieve status overgaan in een moeilijker te herkennen non-convulsieve status.

Status epilepticus

Een status epilepticus is een toestand als gevolg van danwel het falen van mechanismen verantwoordelijk voor het termineren van een epileptische aanval ofwel de initiatie van mechanismen die leiden tot abnormaal langdurige epileptische aanvallen ( na tijdpunt T1) Het is een toestand die langdurige consequenties (na tijdpunt T2) kan hebben waaronder neuronale celdood, neuronale schade en veranderingen van neuronale netwerken. In het geval van een convulsieve status epilepticus geld voor T1 5 minuten en voor T2 30 minuten.


 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

https://www.cbr.nl/nl/voor-artsen/nl/patienten-voorlichten/voorlichting-specifieke-ziektebeelden/voorlichten-over-rijden-met-epilepsie/de-regels.htm