•  
  •  

Dehydratie - hypovolemische shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Dehydratie en verbloeding kunnen leiden tot een hypovolemische shock. Ouderen met dehydratie presenteren zich anders dan kinderen en volwassenen. Symptomen zijn bij ouderen minder duidelijk of afwezig. Wanneer een kwetsbare oudere zich presenteert met dorst en een verminderde urineproductie is vaak al sprake van een zeer ernstige dehydratie/dreigende shock.

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-