•  
 •  

Duikmedisch incident

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Bij klachten die binnen 24 uur na een duik ontstaan kan sprake zijn van een duikerziekte. Niet alle klachten na duiken zijn echter een duikerziekte. In de ambulancezorg komt met name (overdruk) barotrauma met arteriële gasembolieën voor evenals decompressieziekte en immersie pulmonaal oedeem.
Bij verdenking gasembolieën of decompressieziekte wordt vocht gegeven vanwege capillaire lekkage en daardoor dehydratie. In het geval van verdenking gasembolie of decompressieziekte vindt transport uiteraard wel naar een hyperbaar centrum plaats.Bij immersie pulmonaal oedeem wordt het acuut hartfalen gevolgd, transport hoeft niet noodzakelijk naar een hyperbaar centrum.

Barotrauma met arteriële gasembolieën 

 • klachten ontstaan tijdens of kort (< 10 minuten) na opstijging
 • respiratoire klachten: hoesten, hemoptoë, dyspnoe, subcutaan emfyseem; cave (spannings)pneumothorax
 • circulatoire klachten: cardiale ischemie, ritmestoornissen, hypotensie 
 • neurologische klachten: bewustzijnsverlies, uitvalsverschijnselen, convulsies

Decompressieziekte 

 • klachten ontstaan in de uren na een duik, tot > 24 uur na de duik
 • respiratoire en circulatoire problemen
 • neurologische klachten: spinaal beeld, uitvalsverschijnselen
 • huidafwijkingen: jeuk, rode vlekken, gewrichtspijn  

Immersie pulmonaal oedeem: 

 • acuut cardiaal falen ontstaan tijdens onderdompeling in water
 • presenteert als astma cardiale

----

Voorkom hypothermie

Mededuikers kunnen ook klachten krijgen

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-