Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Als het MMT ter plaatse is, is de arts van het MMT medisch eindverantwoordelijk voor de patiënten waarvoor de hulp van het MMT is ingeroepen, dit nà overdracht van de al aanwezige ambulanceverpleegkundige/BMH-er. 

In voorkomende situaties kan het MMT besluiten om de patiënt per helikopter te vervoeren. 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-