•  
  •  

Keuze ziekenhuis non-trauma regionaal

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Er zijn zes erkende hemofiliebehandelcentra. Het Maxima Medisch Centrum, Maastrichts Universitair Medisch Centrum en Radboud Medisch Centrum vormen samen een behandelcentrum. Het Leids Universitair Medisch Centrum en het Haga-ziekenhuis zijn samen een behandelcentrum. 

Overweeg bij keuze ziekenhuis aanwezigheid en beschikbaarheid van mogelijk noodzakelijke medisch specialistische behandelingen in ziekenhuis.         

Volg de ROAZ-afspraken hoe te handelen in geval van beperkte regionale beschikbaarheid van specialismen / ziekenhuizen binnen de eigen regio 
 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping