•  
 •  

Keuze ziekenhuis trauma regionaal

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De levelcriteria van ziekenhuizen geven inzicht in de aanwezigheid van noodzakelijke voorziening in een ziekenhuis voor spoedeisende medische traumazorg

Traumacentrum Level 1 

 • 24x7 uur behandeling meervoudig ernstig gewonde patienten
 • IC kind en IC volwassene
 • spoedinterventies ≤ 15 min na aanmelding
 •         - operationele OK 
 •         - resuscatieve thoracotomie
 •         - damage control laparotomie
 • damage control surgery faciliteiten
 • neurochrirugische mogelijkheden
 • cell saver op ok

Traumacentra level 1(* met kinder-IC)
Amsterdam – Amsterdam UMC: locaties AMC*
Enschede – Medisch Centrum Twente
Groningen – UMC Groningen*
Leiden/Den Haag – Traumacentrum West: locaties LUMC*, HMC Westeinde
Maastricht – Maastricht UMC*
Nijmegen – Radboud UMC*
Rotterdam – Erasmus MC*
Tilburg – ETZ Elisabeth
Utrecht – UMCU*
Zwolle – Isala locatie Zwolle 

Expert opinion

-

Bronnen

 • Landelijke Beraadsgroep Traumachirurgie. (2015, 11). Visiedocument Traumazorg in Nederland. Landelijk Netwerk Acute Zorg. Opgehaald van https://www.lnaz.nl/cms/15434_Visiedocument_LBTC_Traumazorg_in_Nederland_2.pdf
 • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. (2019, 05). Levelcriteria Traumachirurgie 2020-2024. Opgehaald van https://www.trauma.nl/files/20200205-Levelcriteria%202020-2024.pdf

V&A

-

Verdieping

-