•  
  •  

Keuze ziekenhuis trauma regionaal

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

De levelcriteria van ziekenhuizen geven inzicht in de aanwezigheid van noodzakelijke voorziening in een ziekenhuis voor spoedeisende medische traumazorg

Traumacentrum Level 1 

  • 24x7 uur behandeling meervoudig ernstig gewonde patienten
  • IC kind en IC volwassene
  • spoedinterventies ≤ 15 min na aanmelding
  •         - operationele OK 
  •         - resuscatieve thoracotomie
  •         - damage control laparotomie
  • damage control surgery faciliteiten
  • neurochirugische mogelijkheden
  • cell saver op ok

Traumacentra level 1(* met kinder-IC)
Amsterdam – Amsterdam UMC: locaties AMC*
Enschede – Medisch Centrum Twente
Groningen – UMC Groningen*
Leiden/Den Haag – Traumacentrum West: locaties LUMC*, HMC Westeinde
Maastricht – Maastricht UMC*
Nijmegen – Radboud UMC*
Rotterdam – Erasmus MC*
Tilburg – ETZ Elisabeth
Utrecht – UMCU*
Zwolle – Isala locatie Zwolle 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-