•  
  •  

Traumatisch letsel wervelkolom

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Als start van het protocol is gekozen voor “relevant trauma met kans op wervelletsel”. Ter verduidelijking worden enkele voorbeelden benoemd, het is niet mogelijk een volledige opsomming te geven. De inschatting of een trauma al dan niet relevant is voor het ontstaan van wervelletsel wordt gemaakt door de professional, waarbij bij twijfel altijd gekozen dient te worden voor immobilisatie. 

Opgemerkt dient te worden dat de kans op traumatisch wervelletsel verhoogd is bij oudere patiënten (met name > 65 jaar), waarbij de presentatie / pijn minder op de voorgrond kan staan.

Expert opinion

-

Bronnen

  • Richtlijn Acute Traumatische Wervelletsels. (2019, 11 15). Nederlandse Ortopedische Vereniging. Opgehaald van https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/acute_traumatische_wervelletsels/startpagina_-_acute_traumatische_wervelletsels.html
  • Snijders, R., & Smit, V. (2021). Compendium Geneeskunde-Boek 4 Traumachirurgie en Orthopedie. ACCO.

V&A

-

Verdieping

-