•  
  •  

Verbloeding - hypovolemische shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Verbloeding en dehydratie kunnen leiden tot een hypovolemische shock. Bij verbloeding is het van belang dat er niet teveel, oftewel ‘te agressief’, gevuld wordt. Een ‘permissive hypotension’ wordt geaccepteerd. Als er teveel gevuld wordt kan de patiënt met grote en oncontroleerbare bloedingen harder gaan bloeden. Graadmeter bij permissive hypotension is de graad van het bewustzijn: GCS 15 of A (alert-)score in de AVPU, zonder de aanwezigheid van traumatisch hoofd-/hersenletsel.

Bij een patiënt met veel bloedverlies die nog bij bewustzijn is kan worden geconcludeerd dat er op dat moment nog voldoende cerebrale perfusie is; uitgebreide volumeresuscitatie is op dat moment dus niet nodig. 

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

Welke indicaties zijn er voor tranexaminezuur (TXA) binnen de ambulancezorg?

Er is voldoende evidence om TXA te geven bij traumatische verbloedingen en obstetrische verbloedingen. Voor toediening bij gastro-intestinale bloedingen is vastgesteld dat het een contra-indicatie is. Voor toediening bij een aneurysmata is nog onvoldoende onderzoek uitgevoerd om daar enige uitspraak over het effect te kunnen doen.

16 maart 2023 

 

 

 

 

Verdieping

-