•  
  •  

Verbloeding - hypovolemische shock

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Verbloeding en dehydratie kunnen leiden tot een hypovolemische shock. Bij verbloeding is het van belang dat er niet teveel, oftewel ‘te agressief’, gevuld wordt. Een ‘permissive hypotension’ wordt geaccepteerd. Als er teveel gevuld wordt kan de patiënt met grote en oncontroleerbare bloedingen harder gaan bloeden. Graadmeter bij permissive hypotension is de graad van het bewustzijn: GCS 15 of A (alert-)score in de AVPU, zonder de aanwezigheid van traumatisch hoofd-/hersenletsel.

Bij een patiënt met veel bloedverlies die nog bij bewustzijn is kan worden geconcludeerd dat er op dat moment nog voldoende cerebrale perfusie is; uitgebreide volumeresuscitatie is op dat moment dus niet nodig. 

Expert opinion

-

Bronnen

  • De Jong, J., Bouma, M., & Hooymans, C. (2021, 07 08). NHG-behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Opgehaald van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst
  • Morgenstern, J. (2021, 06 28). Does TXA work for everything? First1EM. Opgehaald van https://first10em.com/does-txa-work-for-everything-for-anything/
  • Snijders, R., & SMit, V. (2019). Compendium Geneeskunde deel 2. ACCO.
  • The HALT-IT Collaborators. (2020, 06 20). Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. June 2020, Volume 395-Issue 10241, 1927-1936. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(20)30848-5

V&A

-

Verdieping

-