Omschrijving

bepalen van vorm, grootte, en reactie op licht van pupillen

Materialen

pupillamp

Werkwijze

Voorbereiding

-

Verrichting

inspectie op vorm, grootte en symmetrie van pupil(len)

zorg ervoor dat al enige pupildilatatie aanwezig is (verduisteren)

observeer pupilreactie op licht:

DIRECTE METHODE:

belicht pupil van lateraal uit met pupillamp en beoordeel of pupil kleiner wordt

herhaal deze verrichting voor het andere oog

INDIRECTE METHODE:

belicht pupil van lateraal uit met pupillamp en beoordeel of pupil andere oog kleiner wordt

herhaal deze verrichting voor het andere oog

Afronding

-

Mogelijke complicaties

-

Achtergrondinformatie

-