•  
  •  

Acuut hartfalen

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Symptomen die bij acuut hartfalen passen zijn: kortademigheid, snelle, piepende ademhaling, bleekheid, transpireren en bij onderzoek een verhoogde centraal veneuze druk (CVD), oedeem en crepitaties bij het beluisteren van de longen en een verlaagde zuurstofsaturatie. De bloeddruk kan hoog, normaal of laag zijn.

Expert opinion

Bronnen

  • de Boer, R., Dieleman-Bij de Vaate, A., Isfordink, L., Lambermon, H., Oud, M., Rutten, F., ... Wiersma, T. (2021, mei). NHG-Standaard Hartfalen. Opgehaald van https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hartfalen#volledige-tekst
  • Van den Berg, J., Brouwer, M.A., Bruinenberg, J. F. M., Buysse, C.M. P., Delnoij, T.S.R., Van Haren, I. Weijenberg, W.C.A. (2021, 04). Richtlijnen Reanimatie in Nederland. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2022/09/Richtlijnen-Reanimatie-in-NL-2021-1.pdf
  • McDonagh, T., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R., Baumbach, A., Böhm, M., ... Skibelund, A. (2021, 08 27). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. September 2021, Volume 42-Issue 36, 3599-3726. European Heart Journal. doi:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
  • Perkins, G.D, Graesner, J.T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Jasmeet Soarf , Lott C., ... , Nolan, J.P., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. Opgehaald van European Resuscitation Council Guidelines: Opgehaald van https://www.erc.edu/assets/documents/RESUS-8995-Exec-Summary_copy.pdf

V&A

-

Verdieping

-