Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Epiglottitis komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van 2-7 jaar, maar komt ook bij volwassenen voor. Het is een niet te onderschatten en potentieel fataal probleem. Snelle onderkenning van epiglottitis is van groot belang.

Symptomen zijn:

  • acuut begin met (hoge) koorts
  • keelpijn
  • slikklachten
  • kwijlen
  • progressieve benauwdheid met een hoorbare inspiratoire stridor
  • houding waarbij passage van lucht langs de epiglottisregio zo optimaal mogelijk is: voorovergebogen met de mond open.

 
Bij vermoeden van epiglottitis moet patiënt direct naar het ziekenhuis worden ingestuurd. Inspectie van de epiglottis mag bij vermoeden van epiglottitis alleen gebeuren onder omstandigheden waarbij de mogelijkheid om het kind/patient direct te kunnen intuberen beschikbaar zijn. Het gevaar bestaat namelijk dat tijdens inspectie van de epiglottis een volledige obstructie van de luchtwegen optreedt als gevolg van manipulatie in de keel. Ook moet nadere diagnostiek die agitatie van de patiënt kan veroorzaken (venapuncties en dergelijke) worden uitgesteld.

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-