•  
 •  

Fluxus post partum

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Oorzaken vroege hemorragie postpartum

 • uterusatonie
 • vastzittende placenta(rest)
 • trauma van cervix, vagina, vulva
 • uterusruptuur
 • inversio uteri
 • stollingsstoornis

Late hemorragie postpartum

 • achtergebleven placenta resten
 • subinvolutio (onvolledige verkleining baarmoeder na bevalling)
 • endometritis/endomyometritis
 • infectie
 • trofoblasttumoren/persisterende trofoblast
 • coagulopathie (ziekte van Von Willebrand)

Expert opinion

De protocollencommissie heeft geen bewijs gevonden voor verplaatsing in horizontale houding. Het belangrijkste is om geen tijd te verliezen zodat patiënte zo snel mogelijk in het ziekenhuis kan worden behandeld.

 

Bronnen

 • Collaborators, W. T. (2017, 04 26). Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. 2017, Volume 389-Issue 10084, 2105-2116. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(17)30638-4
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecolgie (2019, 02). NVOG-Richtlijn Hemorrhagia Postpartum (HPP) Module: Wat is de rol van tranexaminezuur in de preventieve en therapeutische setting van een HHP? Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2019/06/en-module-Tranexaminezuur-18-2-2019.pdf
 • Werkgroep, O., & Scheepers, H. (2013, 11 14). NVOG-Richtlijn Hemorrhagia Postpartum (HPP). Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/02/Hemorrhagia-postpartum-HPP-3.0-14-11-2013.pdf - MODULE LVOV 

 

V&A

-

Verdieping

-