•  
 •  

Fluxus post partum

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Oorzaken vroege hemorragie postpartum

 • uterusatonie
 • vastzittende placenta(rest)
 • trauma van cervix, vagina, vulva
 • uterusruptuur
 • inversio uteri
 • stollingsstoornis

Late hemorragie postpartum

 • achtergebleven placenta resten
 • subinvolutio (onvolledige verkleining baarmoeder na bevalling)
 • endometritis/endomyometritis
 • infectie
 • trofoblasttumoren/persisterende trofoblast
 • coagulopathie (ziekte van Von Willebrand)

Expert opinion

Uit de traumatologie is bekend dat met een meer restrictieve vulling met permissive hypotension minder progressie naar ernstig bloedverlies en minder sterfte geobserveerd wordt. Dit is nog niet voldoende onderzocht in de obstetrische populatie. Er zijn bij een fluxus post partum onvoldoende argumenten om meer te suppleren dan verloren is.                     De richtlijn van de NVOG geeft aan dat bij ruim bloedverlies gestart wordt met volumesuppletie. De argumentatie voor ruimer vullen is dat de maternale circulatie kort post-partum vergelijkbaar is als tijdens de zwangerschap (meer circulerend volume, relatief verdund). In ambulancesetting is het meest belangrijke om te realiseren wat de ernst van een fluxus postpartum is. In de praktijk verloopt het vaak snel en wordt de ernst regelmatig onderschat. 

De protocollencommissie heeft geen bewijs gevonden voor verplaatsing in horizontale houding. Het belangrijkste is om geen tijd te verliezen zodat patiënte zo snel mogelijk in het ziekenhuis kan worden behandeld.

 

 

Bronnen

 

V&A

Moet oxytocine i.v. via een perfusor worden toegediend?

Toediening via een perfusor is niet haalbaar, dit is te tijdsintensief gezien de onmiddelijke transfer bij een fluxus post partum. Kant en klare giften oxytocine zijn niet voorhanden gezien de minimale frequentie van gebruik in de ambulancesetting. Het i.v. toedienen van oxytocine in 5 tot 10 minuten wordt daarom handmatig uitgevoerd.

20 april 2023

Verdieping

-