•  
  •  

Hyperglykemie

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Hyperglykemie is een symptoom van een niet adequaat behandelde diabetes mellitus. Er kan ook sprake zijn van een ontregeling, bijvoorbeeld door een infectieziekte. Een te hoog bloedglucosespiegel kan ook wijzen op een tot op dat moment nog niet ontdekte diabetes mellitus.

Expert opinion

-

Bronnen

  • Barents, E., Bilo, H., Bouma, M., Dankers, M., De Rooij, A., Hart, H., . . . Wiersma, T. (2018, 09). NHG-Richtlijn Diabetes mellitus type 2. Nederlands Huisartsen Genootschap. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/diabetes-mellitus-type-2#volledige-tekst
  • Beslisboom Hyperglykemie in de acute fase. (2021, 07). Nederlands Huisartsen Genootschap. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/files/2020-02/beslisboom_hyperglykemie_in_de_acute_fase_0.pdf
  • De Jong, J., Bouma, M., & Hooymans, C. (2020, 05). NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst
  • Nederlandse Internisten Vereniging, N. (2017). Het Acute Boekje. Opgehaald van https://www.hetacuteboekje.nl/index
  • NVK-Richtlijn Diabetische ketoacidose, Behandeling van kinderen met een (DKA). (2021, 11 10). Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.nvk.nl/themas/kwaliteit/richtlijnen/richtlijn?componentid=161513472&tagtitles=Acute%2BKindergeneeskunde%2CEndocrinologie%2CIntensive%2BCare
  • Startpagina-Richtlijn Diabetes mellitus. (2014). Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/startpagina_diabetes_mellitus/startpagina_diabetes_mellitus_richtlijnen.html

V&A

-

Verdieping

-